Translation Information

Project website https://github.com/solus-project/budgie-desktop
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0-only
Repository https://github.com/getsolus/budgie-translations.git
Repository branch master 8b83aef, 11 days ago
Filemask*.po
Translation file sv.po
When User Action Detail Object
2 months ago None Suggestion added Budgie Desktop/translations - Swedish
Pausa notifieringar när fönster är i helskärmsläge
2 months ago JoshStrobl New string to translate Budgie Desktop/translations - Swedish
2 months ago JoshStrobl Resource update Budgie Desktop/translations - Swedish
4 months ago None Suggestion added Budgie Desktop/translations - Swedish
Kontrollera huruvida ikoner tillåts på skrivbordet.
4 months ago None Suggestion added Budgie Desktop/translations - Swedish
Ange vilken sida av skärmen Raven dyker upp ifrån. Ifall inställningen är satt till Automatisk dyker Raven upp där dess förälder-panel är.
4 months ago None Suggestion added Budgie Desktop/translations - Swedish
Ange position för Raven
4 months ago None Suggestion added Budgie Desktop/translations - Swedish
Alla tabbar kommer dyka upp i tabb-hopparen, oberoende av vilken arbetsyta som är i bruk.
4 months ago None Suggestion added Budgie Desktop/translations - Swedish
Visa alla fönster i tabb-hopparen
4 months ago None Suggestion added Budgie Desktop/translations - Swedish
Visa alla fönster vid byte med Alt-Tab
4 months ago JoshStrobl New string to translate Budgie Desktop/translations - Swedish
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 322 1217
Translated 90.3% 291 1043
Needs editing 4.0% 13
Failing check 0.3% 1

Last activity

Last change Sept. 10, 2019, 6:36 a.m.
Last author Jacob

Activity in last 30 days

Activity in last year