Translation status

Strings322
100.0% Translate
Words1217
100.0%

Translation Information

Project website https://github.com/solus-project/budgie-desktop
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0-only
Repository https://github.com/getsolus/budgie-translations.git
Repository branch master 8b83aef, 11 days ago
Filemask*.po
Translation file sq.po
When User Action Detail Object
3 weeks ago None Committed changes Budgie Desktop/translations - Albanian
2 months ago algent Translation approved Budgie Desktop/translations - Albanian
Fillim
2 months ago algent New translation Budgie Desktop/translations - Albanian
Çaktivizon modalitetin e Dritës së NatësParandalon shfaqjen e njoftimeve kur një dritare është në ekran të plotë. Ri-aktivizShfaqja e njoftimeve rifillon kur largohenit nga ekrani i plotë.
2 months ago algent New translation Budgie Desktop/translations - Albanian
Çaktivizo modalitetin e Dritës së NatësNdalo njoftimet kur dritaret janë në ekran të plotë
2 months ago JoshStrobl New string to translate Budgie Desktop/translations - Albanian
2 months ago JoshStrobl Resource update Budgie Desktop/translations - Albanian
3 months ago JoshStrobl Committed changes Budgie Desktop/translations - Albanian
4 months ago algent Translation approved Budgie Desktop/translations - Albanian
Modaliteti Kafeinë çaktivizohet
4 months ago algent Translation approved Budgie Desktop/translations - Albanian
Modaliteti Kafeinë aktivizohet
4 months ago algent Translation approved Budgie Desktop/translations - Albanian
Modaliteti Kafeinë
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 322 1217
Translated 100.0% 322 1217
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Feb. 5, 2021, 5:19 p.m.
Last author Algent Albrahimi

Activity in last 30 days

Activity in last year