Translation Information

Project website https://github.com/solus-project/budgie-desktop
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0-only
Repository https://github.com/getsolus/budgie-translations.git
Repository branch master dfeff58, 4 months ago
Filemask*.po
Translation file nn.po
When User Action Detail Object
4 months ago JoshStrobl Committed changes Budgie Desktop/translations - Norwegian Nynorsk
7 months ago Fanton New translation Budgie Desktop/translations - Norwegian Nynorsk
Vindauge vil automatisk tilpasse formen sin når du dreg dei til toppen av skjermen eller ei av sidene.
7 months ago Fanton New translation Budgie Desktop/translations - Norwegian Nynorsk
Automatisk festing av vindauge
7 months ago Fanton New translation Budgie Desktop/translations - Norwegian Nynorsk
Slår av varsel når du opnar eit vindauge i fullskjermmodus. Varslane vert slåtte på igjen når du går ut av fullskjermmodus.
7 months ago Fanton New translation Budgie Desktop/translations - Norwegian Nynorsk
Slå av varsel når eit vindauge er sett i fullskjermmodus
7 months ago Fanton New translation Budgie Desktop/translations - Norwegian Nynorsk
Slår av nattlys når du opnar eit vindauge i fullskjermmodus. Nattlyset vert slått på igjen når du går ut av fullskjermmodus.
7 months ago Fanton Translation changed Budgie Desktop/translations - Norwegian Nynorsk
Skru av nattlys når eit vindauge er sett i fullskjermmodus
7 months ago Fanton New translation Budgie Desktop/translations - Norwegian Nynorsk
Skru av nattlys når eit vindauge er sett i fullskjermmodus
7 months ago Fanton Translation changed Budgie Desktop/translations - Norwegian Nynorsk
Plasser nyopna vindauge på midten av skjermen som er i bruk på det aktuelle tidspunktet.
7 months ago Fanton New translation Budgie Desktop/translations - Norwegian Nynorsk
Plasser nyopna vindauge på skjermen som er i bruk på det aktuelle tidspunktet.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 322 1217
Translated 60.8% 196 619
Needs editing 1.5% 5
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change April 29, 2021, 9:39 a.m.
Last author Anton Pletten

Activity in last 30 days

Activity in last year