Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
translations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Project website https://github.com/solus-project/budgie-desktop
Translation license GPL-2.0-only
Number of strings 21896
Number of words 82756
Number of languages 68
Number of source strings 322
Number of source words 1217
When User Action Detail Object
13 days ago algent Translation approved Budgie Desktop/translations - Albanian
Vendosni shkronjat e ekranit që përdoren nga dokumentet.
13 days ago algent Translation approved Budgie Desktop/translations - Albanian
Shkronjat
13 days ago algent Translation approved Budgie Desktop/translations - Albanian
Vendosni shkronjat me gjerësi fikse që përdoren nga aplikacionet mbizotëruese të tekstit.
13 days ago algent Translation approved Budgie Desktop/translations - Albanian
Vendosni shkronjat kryesore që përdoren nga kontrollet e aplikacionit.
13 days ago algent Translation approved Budgie Desktop/translations - Albanian
Vendosni shkronjat e ekranit të përdorur nga dokumentet.
13 days ago algent Translation approved Budgie Desktop/translations - Albanian
Zgjidhni shkronjat që përdoren në shiritat e titujve të aplikacioneve.
a month ago None Committed changes Budgie Desktop/translations - Albanian
2 months ago algent Translation approved Budgie Desktop/translations - Albanian
Fillim
2 months ago algent New translation Budgie Desktop/translations - Albanian
Çaktivizon modalitetin e Dritës së NatësParandalon shfaqjen e njoftimeve kur një dritare është në ekran të plotë. Ri-aktivizShfaqja e njoftimeve rifillon kur largohenit nga ekrani i plotë.
2 months ago algent New translation Budgie Desktop/translations - Albanian
Çaktivizo modalitetin e Dritës së NatësNdalo njoftimet kur dritaret janë në ekran të plotë
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year