Source Translation
applet programėlė
battery baterija
cancel atsisakyti
close užverti
cursor žymeklis
desktop darbalaukis
hibernate užmigdyti
icon piktograma
mode veiksena
night light naktinis apšvietimas
notification pranešimas
open atverti
option parametras
options parametrai
passphrase slaptafrazė
preferences nuostatos
remove šalinti
save įrašyti
separator skirtuvas
session seansas
settings nustatymai
sidebar parankinė
spacer tarpiklis
suspend pristabdyti
user naudotojas
widget valdiklis
workspace darbo sritis