Source Translation
active aktiewe
always altyd
applet applet
applets applete
automatically outomaties
boost hupstoot
bottom onderste
cancel kanselleer
clock klok
Configure Konfigureer
control kontrole
desktop werkskerm
dock mode dok mode
dynamic dinamies
edge rand
folders gidse
hide verskuil
icons ikone
intelligent intelligent
large groot
massive massief
menu kieslys
mount monteer
none geen
normal normaal
panel paneel
power strip krag balk
removal verwydering
remove verwyder
right reg
seperator skeier
settings instellings
shadow skaduwee
shortcut kortpad
size grootte
small klein
solid soliede
sound output klankuitvoer
sound settings klankinstellings
spacer spasieerder
Start Begin
system tray stelselvak
top boonste
transparency deursigtigheid
trash asblik
virtual virtuele
workspace werkruimte